***********

Kursi Valutor

  • 1 EURvlen
  • 121,40ALL
  • 1,57AUD
  • 1,50CAD
  • 61,41MKD
  • 1,14CHF
  • 0,00USD

Kembimi Valutor - Kursi i Kembimit

Shuma
Nga:
Ne:

ALL = Leku; EUR = Euro; USD = Dollari; GBP = Paundi Britanik; CAD = Dollari Kanadez,  AUD = Dollari Australian, MKD = Denari Maqedonise, RSD = Denari Serb. 

Kredi.al gjeni kush ofron kredite me te volitshme ketu…dhe atehere shkoni ne banke.
KartaKrediti.al – gjeni dhe krahasoni kartat e kreditit nga bankat ne Shqiperi

*This Albanian Currency Exchange site is powered by Yahoo Finance and we automatically get the currency rates from there. While we believe that the information is accurate, please use it only as a guide and do not rely solely on it, as it may be incorrect or outdated.

Ky, Albanian Currency Exchange informacion, vjen nga Yahoo Finance, dhe eshte vetem per qellime argetimi /informacione. Megjithese ne besojme se ky informacion eshte i sakte, ne nuk mund te garantojme saktesine e ketij kursi te kembimit. Me pak fjale: Mos beni plane serioze ne baze te kesaj faqeje; sepse ky Kursi i Kembimit / Kembimi Valutor mund te jete gabim, ose ndyshon.